Com funciona el codi del geolocalitzador amb javascript?

EN aquest enllaç de W3School pots trobar informació

Quan cliquem el botó ens indica que s'ha d'executar onclik, és a dir, quan clico el botó la funció get location() que és una funció javascript que comprova si el navegador té geolocalitzador, ho comprova amb if navegaitor.geolocation.

Longitud de la classe: 1,922328

Latitud de la classe: 41,4750492

Longitud de la porta d'entrada: 1,9216488

Latitud de la porta d'entrada: 41,4752105

Diferència latitud: 0,0001613

Diferència de longitud: 0,0006792 graus

Diferència de latitud en metres: 0,0001613 graus/360x40.075.000 = 17,95 metros

Diferència de longitud en metres: 0,0006792 graus/360x40.075.000 = 75,60 metres

Hem transformat la diferència de latitud i longitud en graus, en metres. Perque 360 graus que és una volta, és igual al seu perímetre de la terra que és 40.075 km que és igual a 40.075.000 metres.

Ara farem Pitàgores amb els números anteriors perquè són la distància del eix X i en el eix Y de la Terra que hem recorregut.

La distància segons pitàgores serà l'arrel quadrada de 17,75 al quadrat més 75,60 al quadrat.

La distància entre la porta de l'institut i la classe és 77,65 metres.

Per fer el càlcul hem de restar la latitud de la classe menys la latitud de la porta. També hem de restar la longitud de la classe de la longitud de la porta. Ara tenim la diferència en graus i hem de passar els graus a metres. Si la terra té 360 graus que són 40.075 km, els graus que calculem seran x quilòmetres. Hem de fer el teorema de pitàgores amb les dues diferències de latitud i longitud